Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 16:29
kontakt
08OCTAVA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -3 392,00 -493,00
---
280,00
---
334,00
19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 848,00 -898,00
---
-159,00
---
-372,00
---
Zysk (strata) brutto -3 969,00 -576,00
---
-1 126,00
---
-940,00
---
Zysk (strata) netto -3 667,00 -562,00
---
-1 048,00
---
-1 340,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 60 432,00 60 473,00
0,1%
55 004,00
-9,0%
59 396,00
8,0%
Kapitał własny 59 580,00 59 688,00
0,2%
54 551,00
-8,6%
56 244,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,39 1,40
0,2%
1,28
-8,6%
1,32
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,01
---
-0,02
---
-0,03
---