Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.04, godz. 12:16
kontakt
08OCTAVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 191,00 200,00
4,7%
207,00
3,5%
207,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -108,00 -197,00
---
-102,00
---
-102,00
---
Zysk (strata) brutto -404,00 -653,00
---
-6,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) netto -404,00 -250,00
---
71,00
---
71,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 53 081,00 52 713,00
-0,7%
52 531,00
-0,3%
52 531,00
0,0%
Kapitał własny 50 205,00 49 955,00
-0,5%
50 026,00
0,1%
50 026,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,17 1,17
-0,4%
1,17
0,1%
1,17
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,00
---
0,00
0,0%