Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:06
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 96,00 98,00
2,1%
98,00
0,0%
3 751,00
3 727,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 826,00 -4 172,00
---
-5 051,00
---
3 392,00
---
Zysk (strata) brutto 34 176,00 -4 126,00
---
-4 921,00
---
3 500,00
---
Zysk (strata) netto 36 126,00 -3 374,00
---
-3 888,00
---
2 821,00
---
Amortyzacja 46,00 45,00
-2,2%
44,00
-2,2%
49,00
11,4%
Aktywa 56 507,00 53 578,00
-5,2%
49 722,00
-7,2%
52 090,00
4,8%
Kapitał własny 54 647,00 51 274,00
-6,2%
47 386,00
-7,6%
50 207,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,92 3,68
-6,2%
3,40
-7,6%
3,61
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,60 -0,24
---
-0,28
---
0,20
---