Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 06:30
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 751,00 3 751,00
0,0%
128,00
-96,6%
114,00
-10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 392,00 3 392,00
0,0%
48,00
-98,6%
-3 341,00
---
Zysk (strata) brutto 3 500,00 3 500,00
0,0%
160,00
-95,4%
-3 298,00
---
Zysk (strata) netto 2 821,00 2 821,00
0,0%
809,00
-71,3%
-2 694,00
---
Amortyzacja 49,00 49,00
0,0%
45,00
-8,2%
45,00
0,0%
Aktywa 52 090,00 52 090,00
0,0%
49 233,00
-5,5%
47 220,00
-4,1%
Kapitał własny 50 207,00 50 207,00
0,0%
47 363,00
-5,7%
44 669,00
-5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,61 3,61
0,0%
3,40
-5,7%
3,21
-5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,0%
0,06
-71,4%
-0,19
---