Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 14:24
kontakt
MUZA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 393,00 15 675,00
37,6%
16 873,00
7,6%
16 873,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 783,00 1 033,00
31,9%
762,00
-26,2%
762,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 701,00 1 016,00
44,9%
630,00
-38,0%
630,00
0,0%
Zysk (strata) netto 231,00 -5,00
---
451,00
---
451,00
0,0%
Amortyzacja 1 516,00 1 646,00
8,6%
1 819,00
10,5%
1 819,00
0,0%
Aktywa 39 997,00 43 195,00
8,0%
44 733,00
3,6%
44 733,00
0,0%
Kapitał własny 23 276,00 22 597,00
-2,9%
26 096,00
15,5%
26 096,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,31 8,07
-2,9%
8,34
3,3%
8,34
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,00
---
0,14
---
0,14
0,0%