Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:40
kontakt
MUZA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 644,00 9 463,00
23,8%
6 349,00
-32,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 582,00 2 160,00
271,1%
-152,00
---
Zysk (strata) brutto 720,00 2 062,00
186,4%
-216,00
---
Zysk (strata) netto 553,00 1 740,00
214,6%
-329,00
---
Amortyzacja 816,00 832,00
2,0%
876,00
5,3%
Aktywa 42 596,00 42 239,00
-0,8%
41 994,00
-0,6%
Kapitał własny 25 174,00 26 909,00
6,9%
26 581,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,99 9,61
6,9%
9,49
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,62
215,2%
-0,12
---