Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 09:51
kontakt
MOSTALPLC
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 42 386,00 82 192,00
93,9%
117 645,00
43,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 990,00 10 008,00
402,9%
3 309,00
-66,9%
Zysk (strata) brutto 1 974,00 9 944,00
403,7%
3 569,00
-64,1%
Zysk (strata) netto 2 168,00 10 453,00
382,1%
2 831,00
-72,9%
Amortyzacja 906,00 1 233,00
36,1%
1 556,00
26,2%
Aktywa 76 009,00 164 714,00
116,7%
87 813,00
-46,7%
Kapitał własny 22 588,00 34 343,00
52,0%
37 969,00
10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,29 17,17
52,0%
18,98
10,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,08 5,23
382,2%
1,42
-72,9%