Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 18:45
kontakt
MOSTALPLC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 729,00 35 360,00
15,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 136,00 347,00
-69,5%
Zysk (strata) brutto 1 245,00 158,00
-87,3%
Zysk (strata) netto 1 200,00 156,00
-87,0%
Amortyzacja 698,00 752,00
7,7%
Aktywa 77 233,00 90 906,00
17,7%
Kapitał własny 36 622,00 36 778,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,31 18,39
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,08
-87,0%