Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 23:49
kontakt
MENNICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 269 441,00 354 965,00
31,7%
459 023,00
29,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 635,00 7 862,00
39,5%
27 014,00
243,6%
Zysk (strata) brutto 13 190,00 -134,00
---
31 254,00
---
Zysk (strata) netto 11 488,00 -2 026,00
---
24 983,00
---
Amortyzacja 5 689,00 5 393,00
-5,2%
4 496,00
-16,6%
Aktywa 650 487,00 692 988,00
6,5%
823 413,00
18,8%
Kapitał własny 529 716,00 527 689,00
-0,4%
552 673,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,37 10,33
-0,4%
10,82
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 -0,04
---
0,49
---