Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 02:29
kontakt
PROTEKTOR
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 993,00 26 664,00
-14,0%
23 783,00
-10,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 040,00 -4 340,00
---
-8 219,00
---
Zysk (strata) brutto 928,00 2 492,00
168,5%
647,00
-74,0%
Zysk (strata) netto 1 187,00 3 015,00
154,0%
915,00
-69,7%
Amortyzacja 2 433,00 3 016,00
24,0%
3 558,00
18,0%
Aktywa 60 076,00 63 746,00
6,1%
65 642,00
3,0%
Kapitał własny 30 041,00 31 732,00
5,6%
32 648,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,58 1,67
5,6%
1,72
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,16
154,8%
0,05
-69,6%