Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 22:41
kontakt
PROTEKTOR
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 268,00 9 823,00
-31,2%
10 788,00
9,8%
14 981,00
38,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -348,00 -2 521,00
---
-3 897,00
---
-3 586,00
---
Zysk (strata) brutto 243,00 -1 057,00
---
-1 215,00
---
-1 030,00
---
Zysk (strata) netto 331,00 -765,00
---
-1 139,00
---
-567,00
---
Amortyzacja 1 212,00 1 287,00
6,2%
1 704,00
32,4%
2 057,00
20,7%
Aktywa 65 733,00 55 388,00
-15,7%
64 510,00
16,5%
72 333,00
12,1%
Kapitał własny 31 501,00 29 276,00
-7,1%
30 593,00
4,5%
32 081,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,66 1,54
-7,1%
1,61
4,5%
1,69
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,04
---
-0,06
---
-0,03
---