Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.02, godz. 00:14
kontakt
PROTEKTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 504,00 6 283,00
-3,4%
8 698,00
38,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 757,00 -2 399,00
---
-1 187,00
---
Zysk (strata) brutto 2 987,00 636,00
-78,7%
-1 666,00
---
Zysk (strata) netto 3 125,00 919,00
-70,6%
-1 486,00
---
Amortyzacja 964,00 1 023,00
6,1%
1 035,00
1,2%
Aktywa 65 642,00 68 112,00
3,8%
72 333,00
6,2%
Kapitał własny 32 648,00 33 566,00
2,8%
32 081,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,72 1,76
2,9%
1,69
-4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,05
-70,7%
-0,08
---