Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:38
kontakt
KOGENERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 100 047,00 319 143,00
219,0%
382 998,00
20,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22 998,00 -3 953,00
---
26 350,00
---
Zysk (strata) brutto -23 452,00 -4 444,00
---
26 603,00
---
Zysk (strata) netto -19 113,00 -3 679,00
---
21 500,00
---
Amortyzacja 33 824,00 55 413,00
63,8%
41 056,00
-25,9%
Aktywa 1 849 676,00 2 208 051,00
19,4%
2 126 643,00
-3,7%
Kapitał własny 1 462 833,00 1 459 460,00
-0,2%
1 480 960,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 98,18 97,95
-0,2%
99,39
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,28 -0,25
---
1,44
---