Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 07:31
kontakt
INTROL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 061,00 6 210,00
52,9%
6 210,00
0,0%
4 902,00
-21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 770,00 2 312,00
200,3%
2 312,00
0,0%
1 475,00
-36,2%
Zysk (strata) brutto 1 044,00 2 312,00
121,5%
2 312,00
0,0%
6 689,00
189,3%
Zysk (strata) netto 663,00 2 697,00
306,8%
2 697,00
0,0%
6 339,00
135,0%
Amortyzacja 470,00 512,00
8,9%
512,00
0,0%
512,00
0,0%
Aktywa 160 621,00 160 592,00
-0,0%
160 592,00
0,0%
166 782,00
3,9%
Kapitał własny 118 654,00 121 337,00
2,3%
121 337,00
0,0%
127 657,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,62 4,72
2,3%
4,72
0,0%
4,97
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,10
303,8%
0,10
0,0%
0,25
135,2%