Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 09:07
kontakt
INTROL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 944,00 2 889,00
48,6%
3 731,00
29,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -601,00 288,00
---
1 055,00
266,3%
Zysk (strata) brutto 6 362,00 3 900,00
-38,7%
4 448,00
14,1%
Zysk (strata) netto 6 481,00 3 590,00
-44,6%
4 368,00
21,7%
Amortyzacja 653,00 357,00
-45,3%
431,00
20,7%
Aktywa 144 853,00 152 406,00
5,2%
154 831,00
1,6%
Kapitał własny 109 318,00 113 520,00
3,8%
111 816,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,25 4,42
3,8%
4,35
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,14
-44,4%
0,17
21,4%