Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 12:37
kontakt
FASING
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 79 769,00 91 282,00
14,4%
104 725,00
14,7%
104 725,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 793,00 5 999,00
-31,8%
6 588,00
9,8%
6 588,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 9 331,00 2 445,00
-73,8%
6 253,00
155,7%
6 253,00
0,0%
Zysk (strata) netto 5 583,00 1 795,00
-67,8%
4 134,00
130,3%
4 134,00
0,0%
Amortyzacja 6 373,00 4 563,00
-28,4%
5 521,00
21,0%
5 521,00
0,0%
Aktywa 299 384,00 309 028,00
3,2%
338 714,00
9,6%
338 714,00
0,0%
Kapitał własny 141 130,00 150 513,00
6,6%
158 736,00
5,5%
158 736,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 45,42 48,44
6,6%
51,09
5,5%
51,09
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,80 0,58
-67,8%
1,33
130,3%
1,33
0,0%