Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 00:20
kontakt
FASING
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 85 129,00 63 504,00
-25,4%
56 223,00
-11,5%
82 767,00
47,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 437,00 7 547,00
-54,1%
5 083,00
-32,6%
3 268,00
-35,7%
Zysk (strata) brutto 13 647,00 8 245,00
-39,6%
1 619,00
-80,4%
3 378,00
108,6%
Zysk (strata) netto 12 038,00 7 134,00
-40,7%
1 071,00
-85,0%
2 354,00
119,8%
Amortyzacja 3 989,00 4 766,00
19,5%
3 011,00
-36,8%
3 908,00
29,8%
Aktywa 236 961,00 216 784,00
-8,5%
216 155,00
-0,3%
234 957,00
8,7%
Kapitał własny 116 961,00 122 133,00
4,4%
117 122,00
-4,1%
120 407,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 37,64 39,31
4,4%
37,69
-4,1%
38,75
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,87 2,30
-40,7%
0,34
-85,0%
0,76
119,4%