Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:55
kontakt
CIECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 388 601,00 464 715,00
19,6%
502 654,00
8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 670,00 -74 257,00
---
27 942,00
---
Zysk (strata) brutto 108 033,00 -64 103,00
---
58 422,00
---
Zysk (strata) netto 108 160,00 -47 474,00
---
50 800,00
---
Amortyzacja 4 556,00 4 996,00
9,7%
5 274,00
5,6%
Aktywa 4 616 121,00 4 612 557,00
-0,1%
4 670 167,00
1,2%
Kapitał własny 1 644 943,00 1 614 601,00
-1,8%
1 667 609,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,21 30,64
-1,8%
31,64
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,05 -0,90
---
0,96
---