Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 19:11
kontakt
BUDIMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 934 975,00 1 620 242,00
-16,3%
1 620 242,00
0,0%
2 059 923,00
27,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 110 678,00 73 626,00
-33,5%
73 626,00
0,0%
149 641,00
103,2%
Zysk (strata) brutto 137 547,00 114 740,00
-16,6%
114 740,00
0,0%
252 080,00
119,7%
Zysk (strata) netto 140 117,00 92 315,00
-34,1%
92 315,00
0,0%
215 896,00
133,9%
Amortyzacja 21 952,00 20 838,00
-5,1%
20 838,00
0,0%
20 771,00
-0,3%
Aktywa 6 442 939,00 6 819 147,00
5,8%
6 819 147,00
0,0%
6 363 065,00
-6,7%
Kapitał własny 911 293,00 1 003 613,00
10,1%
1 003 613,00
0,0%
759 935,00
-24,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,70 39,31
10,1%
39,31
0,0%
29,77
-24,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,49 3,62
-34,1%
3,62
0,0%
8,46
133,9%