Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:24
kontakt
BUDIMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 031 530,00 2 091 264,00
2,9%
1 356 692,00
-35,1%
1 356 692,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 109 785,00 156 043,00
42,1%
57 264,00
-63,3%
57 264,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 99 996,00 148 500,00
48,5%
60 507,00
-59,3%
60 507,00
0,0%
Zysk (strata) netto 81 730,00 136 124,00
66,6%
51 632,00
-62,1%
51 632,00
0,0%
Amortyzacja 21 034,00 21 460,00
2,0%
20 785,00
-3,1%
20 785,00
0,0%
Aktywa 6 290 443,00 5 988 308,00
-4,8%
6 560 754,00
9,6%
6 560 754,00
0,0%
Kapitał własny 903 387,00 1 047 860,00
16,0%
1 099 754,00
5,0%
1 099 754,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,38 41,04
16,0%
43,08
5,0%
43,08
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,20 5,33
66,6%
2,02
-62,1%
2,02
0,0%