Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 20:51
kontakt
INGBSK
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 577 200,00 2 690 600,00
4,4%
2 564 700,00
-4,7%
3 936 400,00
53,5%
Przychody z tytułu prowizji 843 400,00 909 200,00
7,8%
1 091 900,00
20,1%
1 306 300,00
19,6%
Wynik na działalności bankowej 1 535 500,00 1 642 700,00
7,0%
1 735 200,00
5,6%
2 533 200,00
46,0%
Zysk (strata) brutto 1 063 800,00 817 100,00
-23,2%
1 343 700,00
64,4%
1 899 300,00
41,3%
Zysk (strata) netto 793 600,00 583 500,00
-26,5%
1 000 900,00
71,5%
1 365 800,00
36,5%
Amortyzacja 139 100,00 143 600,00
3,2%
142 900,00
-0,5%
136 700,00
-4,3%
Aktywa 150 909 100,00 180 639 300,00
19,7%
197 282 300,00
9,2%
212 395 000,00
7,7%
Kapitał własny 14 219 800,00 18 235 500,00
28,2%
17 857 600,00
-2,1%
7 716 900,00
-56,8%
Współczynnik wypłacalności 15,03 18,31
21,8%
18,54
1,3%
14,41
-22,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---