Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 19:11
kontakt
INGBSK
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 424 900,00 4 050 200,00
67,0%
5 823 400,00
43,8%
Przychody z tytułu prowizji 1 066 400,00 1 276 500,00
19,7%
1 293 000,00
1,3%
Wynik na działalności bankowej 1 630 800,00 2 395 000,00
46,9%
3 051 800,00
27,4%
Zysk (strata) brutto 1 325 300,00 1 873 600,00
41,4%
2 596 600,00
38,6%
Zysk (strata) netto 1 000 900,00 1 365 800,00
36,5%
2 008 100,00
47,0%
Amortyzacja 136 800,00 131 000,00
-4,2%
138 200,00
5,5%
Aktywa 192 552 700,00 0,00
---
0,00
---
Kapitał własny 17 611 400,00 7 451 800,00
-57,7%
12 875 100,00
72,8%
Współczynnik wypłacalności 19,86 15,72
-20,8%
18,49
17,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 135,37 57,28
-57,7%
98,96
72,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,69 10,50
36,5%
15,44
47,0%