Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 21:54
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 704 200,00 2 051 200,00
20,4%
1 011 200,00
-50,7%
Przychody z tytułu prowizji 640 700,00 635 800,00
-0,8%
652 900,00
2,7%
Wynik na działalności bankowej 1 297 200,00 1 097 800,00
-15,4%
-89 000,00
---
Zysk (strata) brutto 1 056 700,00 816 900,00
-22,7%
-463 400,00
---
Zysk (strata) netto 792 800,00 573 000,00
-27,7%
-317 300,00
---
Amortyzacja 65 900,00 65 100,00
-1,2%
67 900,00
4,3%
Aktywa 204 832 300,00 207 149 500,00
1,1%
207 123 800,00
-0,0%
Kapitał własny 10 919 400,00 7 451 800,00
-31,8%
7 352 200,00
-1,3%
Współczynnik wypłacalności 16,15 15,39
-4,7%
15,65
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---