Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 21:37
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 408 411,00 403 088,00
-1,3%
375 472,00
-6,9%
356 521,00
-5,0%
Przychody z tytułu prowizji 20 617,00 21 277,00
3,2%
21 179,00
-0,5%
21 177,00
-0,0%
Wynik na działalności bankowej 6 169,00 44 746,00
625,3%
39 432,00
-11,9%
57 338,00
45,4%
Zysk (strata) brutto -7 560,00 31 912,00
---
15 080,00
-52,7%
71 431,00
373,7%
Zysk (strata) netto -14 008,00 21 580,00
---
-3 064,00
---
44 536,00
---
Amortyzacja 14 965,00 14 828,00
-0,9%
15 573,00
5,0%
15 347,00
-1,5%
Aktywa 22 170 021,00 21 881 012,00
-1,3%
21 869 452,00
-0,1%
20 896 850,00
-4,4%
Kapitał własny 2 058 867,00 2 104 147,00
2,2%
2 129 805,00
1,2%
2 169 613,00
1,9%
Współczynnik wypłacalności 16,43 16,48
0,3%
16,71
1,4%
16,71
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,15 22,64
2,2%
22,91
1,2%
23,34
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,23
---
-0,03
---
0,48
---