Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 10:37
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody z tytułu odsetek 271 628,00 329 371,00
21,3%
428 846,00
30,2%
395 932,00
-7,7%
Przychody z tytułu prowizji 20 691,00 20 610,00
-0,4%
20 521,00
-0,4%
20 680,00
0,8%
Wynik na działalności bankowej 135 986,00 55 829,00
-58,9%
18 039,00
-67,7%
47 931,00
165,7%
Zysk (strata) brutto 72 263,00 36 501,00
-49,5%
42 696,00
17,0%
82 674,00
93,6%
Zysk (strata) netto 60 346,00 31 780,00
-47,3%
11 383,00
-64,2%
57 193,00
402,4%
Amortyzacja 12 319,00 12 521,00
1,6%
13 553,00
8,2%
14 462,00
6,7%
Aktywa 23 485 011,00 22 139 112,00
-5,7%
21 915 238,00
-1,0%
22 133 691,00
1,0%
Kapitał własny 1 887 722,00 1 925 049,00
2,0%
1 961 996,00
1,9%
2 054 551,00
4,7%
Współczynnik wypłacalności 14,16 13,69
-3,3%
15,05
9,9%
15,41
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,31 20,71
2,0%
21,11
1,9%
22,10
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,34
-47,3%
0,12
-64,3%
0,62
404,1%