Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:39
kontakt
BORYSZEW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 459 350,00 459 350,00
0,0%
621 897,00
35,4%
677 361,00
8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 49 276,00 49 276,00
0,0%
-24 519,00
---
13 574,00
---
Zysk (strata) brutto 3 566,00 3 573,00
0,2%
-266 359,00
---
18 524,00
---
Zysk (strata) netto -11 905,00 -11 905,00
---
-273 505,00
---
13 299,00
---
Amortyzacja 11 648,00 11 648,00
0,0%
32 373,00
177,9%
14 205,00
-56,1%
Aktywa 2 718 696,00 2 718 696,00
0,0%
2 513 462,00
-7,5%
2 548 430,00
1,4%
Kapitał własny 1 626 595,00 1 626 595,00
0,0%
1 367 325,00
-15,9%
1 391 952,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,78 6,78
0,0%
5,70
-15,9%
5,80
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,05
---
-1,14
---
0,06
---