Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 05:52
kontakt
MILLENNIUM
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody z tytułu odsetek 3 374 836,00 3 126 579,00
-7,4%
2 842 093,00
-9,1%
4 999 897,00
75,9%
Przychody z tytułu prowizji 899 887,00 947 414,00
5,3%
1 012 250,00
6,8%
1 027 745,00
1,5%
Wynik na działalności bankowej 1 496 891,00 1 146 856,00
-23,4%
-436 293,00
---
-271 873,00
---
Zysk (strata) brutto 835 343,00 210 935,00
-74,7%
-1 000 943,00
---
-730 755,00
---
Zysk (strata) netto 560 732,00 22 817,00
-95,9%
-1 331 866,00
---
-1 014 566,00
---
Amortyzacja 180 872,00 210 411,00
16,3%
201 595,00
-4,2%
208 922,00
3,6%
Aktywa 97 916 394,00 97 322 785,00
-0,6%
103 913 908,00
6,8%
110 941 969,00
6,8%
Kapitał własny 8 941 519,00 9 090 976,00
1,7%
6 697 246,00
-26,3%
5 494 406,00
-18,0%
Współczynnik wypłacalności 20,09 19,49
-3,0%
17,06
-12,5%
14,42
-15,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,37 7,49
1,7%
5,52
-26,3%
4,53
-18,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,02
-95,9%
-1,10
---
-0,84
---