Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 05:24
kontakt
MILLENNIUM
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 982 260,00 3 024 189,00
1,4%
2 739 464,00
-9,4%
4 900 722,00
78,9%
Przychody z tytułu prowizji 745 358,00 809 267,00
8,6%
867 384,00
7,2%
906 708,00
4,5%
Wynik na działalności bankowej 1 336 592,00 1 076 200,00
-19,5%
-483 498,00
---
-308 047,00
---
Zysk (strata) brutto 867 942,00 193 716,00
-77,7%
-1 047 940,00
---
-764 694,00
---
Zysk (strata) netto 600 683,00 18 579,00
-96,9%
-1 357 452,00
---
-1 029 899,00
---
Amortyzacja 145 708,00 196 362,00
34,8%
193 501,00
-1,5%
202 412,00
4,6%
Aktywa 96 685 240,00 96 566 626,00
-0,1%
103 388 069,00
7,1%
110 643 322,00
7,0%
Kapitał własny 8 690 087,00 8 835 703,00
1,7%
6 632 182,00
-24,9%
5 404 493,00
-18,5%
Współczynnik wypłacalności 20,00 19,16
-4,2%
17,17
-10,4%
14,53
-15,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,16 7,28
1,7%
5,47
-24,9%
4,46
-18,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,02
-97,0%
-1,12
---
-0,85
---