Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 06:17
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 059 315,00 1 491 924,00
40,8%
1 830 317,00
22,7%
618 341,00
-66,2%
Przychody z tytułu prowizji 267 907,00 260 498,00
-2,8%
239 857,00
-7,9%
259 483,00
8,2%
Wynik na działalności bankowej 134 829,00 120 979,00
-10,3%
-1 037 269,00
---
509 588,00
---
Zysk (strata) brutto 9 431,00 -12 980,00
---
-1 140 658,00
---
413 452,00
---
Zysk (strata) netto -122 340,00 -140 261,00
---
-1 000 902,00
---
248 937,00
---
Amortyzacja 51 602,00 52 625,00
2,0%
52 219,00
-0,8%
52 476,00
0,5%
Aktywa 109 755 965,00 108 858 216,00
-0,8%
110 193 773,00
1,2%
110 941 969,00
0,7%
Kapitał własny 6 197 675,00 5 778 736,00
-6,8%
4 865 780,00
-15,8%
5 494 406,00
12,9%
Współczynnik wypłacalności 15,98 15,19
-4,9%
12,36
-18,6%
14,42
16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,11 4,76
-6,8%
4,01
-15,8%
4,53
12,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,12
---
-0,82
---
0,20
---