Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 07:32
kontakt
MILLENNIUM
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 487 497,00 1 763 714,00
18,6%
1 339 896,00
-24,0%
2 551 239,00
90,4%
Przychody z tytułu prowizji 422 827,00 471 703,00
11,6%
499 849,00
6,0%
528 405,00
5,7%
Wynik na działalności bankowej 777 614,00 709 742,00
-8,7%
-137 250,00
---
255 808,00
---
Zysk (strata) brutto 467 190,00 185 936,00
-60,2%
-348 941,00
---
-3 549,00
---
Zysk (strata) netto 333 623,00 71 724,00
-78,5%
-511 648,00
---
-262 601,00
---
Amortyzacja 73 039,00 107 213,00
46,8%
100 675,00
-6,1%
104 227,00
3,5%
Aktywa 93 670 305,00 102 410 398,00
9,3%
104 107 030,00
1,7%
108 858 216,00
4,6%
Kapitał własny 8 704 197,00 9 199 843,00
5,7%
8 376 310,00
-9,0%
5 778 736,00
-31,0%
Współczynnik wypłacalności 20,13 20,02
-0,5%
18,65
-6,8%
15,19
-18,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,18 7,58
5,7%
6,90
-9,0%
4,76
-31,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,06
-78,5%
-0,42
---
-0,22
---