Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 14:16
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 661 810,00 672 017,00
1,5%
774 756,00
15,3%
1 028 471,00
32,7%
Przychody z tytułu prowizji 218 445,00 214 420,00
-1,8%
221 455,00
3,3%
233 308,00
5,4%
Wynik na działalności bankowej -64 451,00 -143 408,00
---
-232 172,00
---
180 505,00
---
Zysk (strata) brutto -123 676,00 -274 057,00
---
-439 047,00
---
27 479,00
---
Zysk (strata) netto -215 950,00 -332 725,00
---
-534 537,00
---
-97 099,00
---
Amortyzacja 47 260,00 48 415,00
2,4%
49 033,00
1,3%
50 069,00
2,1%
Aktywa 103 476 198,00 103 157 347,00
-0,3%
103 388 069,00
0,2%
109 333 008,00
5,8%
Kapitał własny 8 246 891,00 7 818 207,00
-5,2%
6 632 182,00
-15,2%
6 127 237,00
-7,6%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
17,17
---
16,06
-6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,80 6,44
-5,2%
5,47
-15,2%
5,05
-7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,27
---
-0,44
---
-0,08
---