Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 17:00
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 028 471,00 1 455 257,00
41,5%
1 796 445,00
23,4%
620 549,00
-65,5%
Przychody z tytułu prowizji 233 308,00 229 823,00
-1,5%
212 076,00
-7,7%
231 501,00
9,2%
Wynik na działalności bankowej 180 505,00 80 907,00
-55,2%
-1 038 551,00
---
469 092,00
---
Zysk (strata) brutto 27 479,00 -37 725,00
---
-1 134 506,00
---
380 058,00
---
Zysk (strata) netto -97 099,00 -159 699,00
---
-995 850,00
---
222 749,00
---
Amortyzacja 50 069,00 51 119,00
2,1%
50 690,00
-0,8%
50 534,00
-0,3%
Aktywa 109 333 008,00 108 448 457,00
-0,8%
109 726 358,00
1,2%
110 643 322,00
0,8%
Kapitał własny 6 127 237,00 5 696 279,00
-7,0%
4 722 584,00
-17,1%
5 404 493,00
14,4%
Współczynnik wypłacalności 16,06 0,00
---
0,00
---
14,53
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,05 4,70
-7,0%
3,89
-17,1%
4,46
14,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,13
---
-0,82
---
0,18
---