Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:59
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 814 208,00 928 657,00
14,1%
1 210 974,00
30,4%
Przychody z tytułu prowizji 302 233,00 354 533,00
17,3%
342 188,00
-3,5%
Wynik na działalności bankowej 434 219,00 24 485,00
-94,4%
594 909,00
2 329,7%
Zysk (strata) brutto 270 321,00 -151 537,00
---
419 964,00
---
Zysk (strata) netto 157 280,00 -263 418,00
---
265 959,00
---
Amortyzacja 97 069,00 103 818,00
7,0%
99 264,00
-4,4%
Aktywa 122 832 468,00 126 361 260,00
2,9%
132 641 790,00
5,0%
Kapitał własny 12 209 079,00 11 392 643,00
-6,7%
11 265 653,00
-1,1%
Współczynnik wypłacalności 18,38 17,77
-3,3%
16,47
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 82,76 77,23
-6,7%
76,37
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,07 -1,79
---
1,80
---