Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 23:44
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 248 168,00 2 341 138,00
4,1%
2 384 715,00
1,9%
Przychody z tytułu prowizji 377 057,00 361 504,00
-4,1%
340 756,00
-5,7%
Wynik na działalności bankowej 706 743,00 728 582,00
3,1%
792 741,00
8,8%
Zysk (strata) brutto 624 833,00 657 961,00
5,3%
650 568,00
-1,1%
Zysk (strata) netto 482 048,00 450 035,00
-6,6%
437 689,00
-2,7%
Amortyzacja 107 185,00 116 340,00
8,5%
115 851,00
-0,4%
Aktywa 142 850 450,00 145 440 968,00
1,8%
151 955 753,00
4,5%
Kapitał własny 11 936 445,00 12 554 716,00
5,2%
13 063 743,00
4,1%
Współczynnik wypłacalności 16,51 16,96
2,7%
16,97
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 80,87 85,02
5,1%
88,46
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,27 3,05
-6,7%
2,96
-2,7%