Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 16:37
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody z tytułu odsetek 2 892 715,00 1 962 975,00
-32,1%
3 361 411,00
71,2%
3 688 034,00
9,7%
Przychody z tytułu prowizji 666 377,00 692 845,00
4,0%
667 330,00
-3,7%
672 183,00
0,7%
Wynik na działalności bankowej 1 461 131,00 763 864,00
-47,7%
1 684 314,00
120,5%
1 869 687,00
11,0%
Zysk (strata) brutto 995 004,00 332 662,00
-66,6%
1 145 511,00
244,3%
1 503 411,00
31,2%
Zysk (strata) netto 677 996,00 173 807,00
-74,4%
799 026,00
359,7%
1 103 199,00
38,1%
Amortyzacja 112 666,00 111 189,00
-1,3%
108 946,00
-2,0%
113 045,00
3,8%
Aktywa 224 845 474,00 240 644 590,00
7,0%
238 098 041,00
-1,1%
236 783 204,00
-0,6%
Kapitał własny 24 991 574,00 25 209 276,00
0,9%
26 295 260,00
4,3%
27 947 498,00
6,3%
Współczynnik wypłacalności 21,75 21,28
-2,2%
21,80
2,4%
24,45
12,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 244,56 246,69
0,9%
257,32
4,3%
273,49
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,64 1,70
-74,4%
7,82
359,7%
10,80
38,1%