Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 08:39
kontakt
SANPL
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 4 198 148,00 3 789 095,00
-9,7%
2 985 950,00
-21,2%
5 901 553,00
97,6%
Przychody z tytułu prowizji 1 290 868,00 1 265 471,00
-2,0%
1 437 970,00
13,6%
1 576 526,00
9,6%
Wynik na działalności bankowej 2 462 556,00 2 296 911,00
-6,7%
1 767 124,00
-23,1%
3 035 836,00
71,8%
Zysk (strata) brutto 1 481 104,00 889 874,00
-39,9%
792 410,00
-11,0%
2 472 694,00
212,0%
Zysk (strata) netto 935 472,00 475 787,00
-49,1%
374 297,00
-21,3%
1 616 390,00
331,8%
Amortyzacja 309 799,00 299 012,00
-3,5%
291 685,00
-2,5%
263 691,00
-9,6%
Aktywa 205 826 460,00 221 609 230,00
7,7%
231 378 541,00
4,4%
246 504 606,00
6,5%
Kapitał własny 24 202 134,00 26 317 842,00
8,7%
27 284 247,00
3,7%
26 773 030,00
-1,9%
Współczynnik wypłacalności 16,26 18,76
15,4%
21,16
12,8%
19,18
-9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 237,07 257,80
8,7%
267,00
3,6%
261,99
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,16 4,66
-49,1%
3,66
-21,4%
15,82
331,8%