Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 05:44
kontakt
SANPL
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 985 950,00 5 901 553,00
97,6%
8 884 751,00
50,5%
Przychody z tytułu prowizji 1 437 970,00 1 576 526,00
9,6%
1 635 551,00
3,7%
Wynik na działalności bankowej 1 767 124,00 3 035 836,00
71,8%
4 133 802,00
36,2%
Zysk (strata) brutto 792 410,00 2 472 694,00
212,0%
3 212 208,00
29,9%
Zysk (strata) netto 374 297,00 1 616 390,00
331,8%
2 322 216,00
43,7%
Amortyzacja 291 685,00 263 691,00
-9,6%
275 776,00
4,6%
Aktywa 231 378 541,00 246 504 606,00
6,5%
263 777 159,00
7,0%
Kapitał własny 27 284 247,00 26 773 030,00
-1,9%
31 576 764,00
17,9%
Współczynnik wypłacalności 21,16 19,18
-9,4%
20,77
8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 267,00 261,99
-1,9%
309,00
17,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,66 15,82
331,8%
22,72
43,7%