Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 16:11
kontakt
SANPL
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 3 109 892,00 2 768 871,00
-11,0%
2 210 938,00
-20,2%
4 865 582,00
120,1%
Przychody z tytułu prowizji 989 602,00 983 772,00
-0,6%
1 176 962,00
19,6%
1 339 562,00
13,8%
Wynik na działalności bankowej 2 739 096,00 1 853 861,00
-32,3%
1 682 331,00
-9,3%
2 881 588,00
71,3%
Zysk (strata) brutto 1 436 959,00 621 321,00
-56,8%
630 916,00
1,5%
2 120 105,00
236,0%
Zysk (strata) netto 1 157 210,00 384 861,00
-66,7%
347 085,00
-9,8%
1 476 210,00
325,3%
Amortyzacja 265 153,00 257 198,00
-3,0%
255 557,00
-0,6%
226 796,00
-11,3%
Aktywa 181 300 141,00 194 302 696,00
7,2%
203 892 451,00
4,9%
224 845 474,00
10,3%
Kapitał własny 23 191 616,00 24 959 357,00
7,6%
25 681 045,00
2,9%
24 991 574,00
-2,7%
Współczynnik wypłacalności 18,51 21,52
16,3%
24,41
13,4%
21,75
-10,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 227,17 244,49
7,6%
251,31
2,8%
244,56
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 11,34 3,77
-66,7%
3,40
-9,9%
14,45
325,4%