Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 09:27
kontakt
SANPL
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 768 871,00 2 210 938,00
-20,2%
4 865 582,00
120,1%
7 529 889,00
54,8%
Przychody z tytułu prowizji 983 772,00 1 176 962,00
19,6%
1 339 562,00
13,8%
1 401 934,00
4,7%
Wynik na działalności bankowej 1 853 861,00 1 682 331,00
-9,3%
2 881 588,00
71,3%
4 251 059,00
47,5%
Zysk (strata) brutto 621 321,00 630 916,00
1,5%
2 120 105,00
236,0%
3 185 914,00
50,3%
Zysk (strata) netto 384 861,00 347 085,00
-9,8%
1 476 210,00
325,3%
2 373 370,00
60,8%
Amortyzacja 257 198,00 255 557,00
-0,6%
226 796,00
-11,3%
232 305,00
2,4%
Aktywa 194 302 696,00 203 892 451,00
4,9%
224 845 474,00
10,3%
240 758 094,00
7,1%
Kapitał własny 24 959 357,00 25 681 045,00
2,9%
24 991 574,00
-2,7%
29 547 619,00
18,2%
Współczynnik wypłacalności 21,52 24,41
13,4%
21,75
-10,9%
24,45
12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 244,49 251,31
2,8%
244,56
-2,7%
289,15
18,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,77 3,40
-9,9%
14,45
325,4%
23,22
60,8%