Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:51
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 118 767,00 1 126 557,00
0,7%
1 406 636,00
24,9%
1 970 497,00
40,1%
Przychody z tytułu prowizji 588 924,00 616 858,00
4,7%
638 735,00
3,5%
673 185,00
5,4%
Wynik na działalności bankowej 1 484 207,00 984 077,00
-33,7%
1 168 417,00
18,7%
1 420 457,00
21,6%
Zysk (strata) brutto 461 383,00 584 184,00
26,6%
333 654,00
-42,9%
1 125 101,00
237,2%
Zysk (strata) netto 300 074,00 425 698,00
41,9%
143 095,00
-66,4%
798 214,00
457,8%
Amortyzacja 125 986,00 126 202,00
0,2%
122 688,00
-2,8%
114 130,00
-7,0%
Aktywa 203 892 451,00 205 929 832,00
1,0%
218 184 874,00
6,0%
223 847 442,00
2,6%
Kapitał własny 25 681 045,00 25 552 690,00
-0,5%
23 827 352,00
-6,8%
23 435 944,00
-1,6%
Współczynnik wypłacalności 24,41 23,45
-3,9%
20,99
-10,5%
20,22
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 251,31 250,05
-0,5%
233,17
-6,8%
229,34
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,94 4,17
41,9%
1,40
-66,4%
7,81
457,9%