Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 12:47
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 970 497,00 2 892 715,00
46,8%
1 962 975,00
-32,1%
3 361 411,00
71,2%
Przychody z tytułu prowizji 673 185,00 666 377,00
-1,0%
692 845,00
4,0%
667 330,00
-3,7%
Wynik na działalności bankowej 1 420 457,00 1 461 131,00
2,9%
763 864,00
-47,7%
1 684 314,00
120,5%
Zysk (strata) brutto 1 125 101,00 995 004,00
-11,6%
332 662,00
-66,6%
1 145 511,00
244,3%
Zysk (strata) netto 798 214,00 677 996,00
-15,1%
173 807,00
-74,4%
799 026,00
359,7%
Amortyzacja 114 130,00 112 666,00
-1,3%
111 189,00
-1,3%
108 946,00
-2,0%
Aktywa 223 847 442,00 224 845 474,00
0,4%
240 644 590,00
7,0%
238 098 041,00
-1,1%
Kapitał własny 23 435 944,00 24 991 574,00
6,6%
25 209 276,00
0,9%
26 295 260,00
4,3%
Współczynnik wypłacalności 20,22 21,75
7,6%
21,28
-2,2%
21,80
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 229,34 244,56
6,6%
246,69
0,9%
257,32
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,81 6,64
-15,1%
1,70
-74,4%
7,82
359,7%