Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 09:45
kontakt
PEKAO
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 3 264 484,00 2 769 689,00
-15,2%
5 312 641,00
91,8%
8 828 784,00
66,2%
Przychody z tytułu prowizji 1 396 195,00 1 537 586,00
10,1%
1 703 165,00
10,8%
1 741 203,00
2,2%
Wynik na działalności bankowej 2 007 320,00 1 939 695,00
-3,4%
3 285 704,00
69,4%
5 026 477,00
53,0%
Zysk (strata) brutto 841 382,00 1 196 579,00
42,2%
2 003 874,00
67,5%
4 056 143,00
102,4%
Zysk (strata) netto 546 049,00 850 428,00
55,7%
1 375 090,00
61,7%
3 139 722,00
128,3%
Amortyzacja 258 239,00 317 603,00
23,0%
317 101,00
-0,2%
313 960,00
-1,0%
Aktywa 235 303 681,00 243 093 053,00
3,3%
277 567 994,00
14,2%
287 921 312,00
3,7%
Kapitał własny 24 667 896,00 25 553 480,00
3,6%
21 505 404,00
-15,8%
25 954 446,00
20,7%
Współczynnik wypłacalności 18,00 18,10
0,6%
16,60
-8,3%
17,10
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 93,98 97,36
3,6%
81,94
-15,8%
98,88
20,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,08 3,24
55,8%
5,24
61,7%
11,96
128,3%