Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 13:31
kontakt
PEKAO
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 3 123 745,00 2 616 694,00
-16,2%
5 038 541,00
92,6%
8 379 031,00
66,3%
Przychody z tytułu prowizji 1 209 498,00 1 342 499,00
11,0%
1 546 020,00
15,2%
1 558 256,00
0,8%
Wynik na działalności bankowej 2 173 434,00 1 708 656,00
-21,4%
3 054 208,00
78,7%
4 820 174,00
57,8%
Zysk (strata) brutto 876 833,00 1 205 400,00
37,5%
2 051 765,00
70,2%
4 118 519,00
100,7%
Zysk (strata) netto 605 722,00 891 073,00
47,1%
1 460 512,00
63,9%
3 235 021,00
121,5%
Amortyzacja 237 289,00 295 442,00
24,5%
294 990,00
-0,2%
290 882,00
-1,4%
Aktywa 227 290 681,00 233 282 219,00
2,6%
268 658 724,00
15,2%
276 607 680,00
3,0%
Kapitał własny 23 858 179,00 24 758 331,00
3,8%
20 837 606,00
-15,8%
25 466 957,00
22,2%
Współczynnik wypłacalności 19,90 20,30
2,0%
18,40
-9,4%
19,50
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 90,90 94,33
3,8%
79,39
-15,8%
97,03
22,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,31 3,40
47,1%
5,56
63,9%
12,32
121,5%