Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 07:25
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 4 030 988,00 4 353 047,00
8,0%
4 389 398,00
0,8%
Przychody z tytułu prowizji 767 556,00 790 700,00
3,0%
805 083,00
1,8%
Wynik na działalności bankowej 1 989 282,00 2 830 892,00
42,3%
2 356 912,00
-16,7%
Zysk (strata) brutto 1 818 407,00 2 300 112,00
26,5%
2 155 853,00
-6,3%
Zysk (strata) netto 1 373 666,00 1 861 355,00
35,5%
1 673 301,00
-10,1%
Amortyzacja 144 681,00 146 201,00
1,1%
139 982,00
-4,3%
Aktywa 282 987 870,00 276 607 680,00
-2,3%
297 571 650,00
7,6%
Kapitał własny 24 496 513,00 25 466 957,00
4,0%
27 792 104,00
9,1%
Współczynnik wypłacalności 19,90 19,50
-2,0%
19,90
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 93,33 97,03
4,0%
105,89
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,23 7,09
35,5%
6,38
-10,1%