Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:46
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 349 313,00 1 585 199,00
17,5%
2 133 985,00
34,6%
Przychody z tytułu prowizji 734 556,00 757 986,00
3,2%
755 801,00
-0,3%
Wynik na działalności bankowej 1 102 752,00 1 436 552,00
30,3%
1 286 169,00
-10,5%
Zysk (strata) brutto 750 546,00 1 039 222,00
38,5%
1 141 686,00
9,9%
Zysk (strata) netto 551 535,00 794 221,00
44,0%
831 854,00
4,7%
Amortyzacja 152 485,00 156 037,00
2,3%
166 070,00
6,4%
Aktywa 236 535 652,00 241 275 213,00
2,0%
262 815 558,00
8,9%
Kapitał własny 24 120 097,00 23 099 821,00
-4,2%
22 649 612,00
-1,9%
Współczynnik wypłacalności 19,50 18,80
-3,6%
18,80
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 91,90 88,01
-4,2%
86,29
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,10 3,03
44,0%
3,17
4,7%