Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 22:03
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 133 985,00 2 904 262,00
36,1%
1 264 710,00
-56,5%
Przychody z tytułu prowizji 755 801,00 790 219,00
4,6%
790 904,00
0,1%
Wynik na działalności bankowej 1 286 169,00 1 768 039,00
37,5%
-197 324,00
---
Zysk (strata) brutto 1 141 686,00 910 079,00
-20,3%
-555 989,00
---
Zysk (strata) netto 831 854,00 628 658,00
-24,4%
-519 185,00
---
Amortyzacja 166 070,00 128 920,00
-22,4%
149 294,00
15,8%
Aktywa 262 815 558,00 268 658 724,00
2,2%
268 880 228,00
0,1%
Kapitał własny 22 649 612,00 20 837 606,00
-8,0%
20 296 519,00
-2,6%
Współczynnik wypłacalności 18,80 18,40
-2,1%
18,80
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 86,29 79,39
-8,0%
77,33
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,17 2,40
-24,4%
-1,98
---