Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 19:02
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 149 257,00 1 115 086,00
-3,0%
1 155 616,00
3,6%
1 091 617,00
-5,5%
Przychody z tytułu prowizji 169 785,00 168 082,00
-1,0%
166 989,00
-0,7%
167 963,00
0,6%
Wynik na działalności bankowej 721 090,00 826 163,00
14,6%
826 367,00
0,0%
811 755,00
-1,8%
Zysk (strata) brutto 617 443,00 766 837,00
24,2%
773 207,00
0,8%
747 887,00
-3,3%
Zysk (strata) netto 478 095,00 602 427,00
26,0%
613 746,00
1,9%
590 606,00
-3,8%
Amortyzacja 102 557,00 0,00
---
54 106,00
---
0,00
---
Aktywa 69 892 966,00 71 271 056,00
2,0%
71 674 338,00
0,6%
72 468 142,00
1,1%
Kapitał własny 7 899 604,00 8 725 910,00
10,5%
8 296 014,00
-4,9%
8 958 759,00
8,0%
Współczynnik wypłacalności 17,30 17,60
1,7%
0,00
---
22,70
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 60,46 66,78
10,5%
63,49
-4,9%
68,57
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,66 4,61
26,0%
4,70
1,9%
4,52
-3,8%