Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 20:10
kontakt
APATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 94 428,00 112 368,00
19,0%
124 885,00
11,1%
119 753,00
-4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 398,00 4 035,00
188,6%
1 890,00
-53,2%
9 873,00
422,4%
Zysk (strata) brutto 14 516,00 1 389,00
-90,4%
2 291,00
64,9%
14 306,00
524,4%
Zysk (strata) netto 14 472,00 1 549,00
-89,3%
1 591,00
2,7%
12 214,00
667,7%
Amortyzacja 6 211,00 6 285,00
1,2%
6 242,00
-0,7%
2 104,00
-66,3%
Aktywa 564 828,00 548 078,00
-3,0%
534 265,00
-2,5%
547 047,00
2,4%
Kapitał własny 357 957,00 359 229,00
0,4%
362 987,00
1,0%
375 255,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,92 10,96
0,4%
11,12
1,5%
11,49
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,05
-89,4%
0,05
4,3%
0,37
663,3%