Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 09:07
kontakt
AMICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 481 700,00 586 000,00
21,7%
443 000,00
-24,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 100,00 1 800,00
-90,1%
6 200,00
244,4%
Zysk (strata) brutto 18 400,00 400,00
-97,8%
3 700,00
825,0%
Zysk (strata) netto 14 400,00 -200,00
---
3 200,00
---
Amortyzacja 12 100,00 13 000,00
7,4%
12 900,00
-0,8%
Aktywa 1 678 500,00 1 729 800,00
3,1%
1 719 500,00
-0,6%
Kapitał własny 1 057 800,00 1 049 200,00
-0,8%
1 049 500,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 136,05 134,94
-0,8%
134,98
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,85 -0,03
---
0,41
---