Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 11:07
kontakt
IMPERIO
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29,00 29,00
0,0%
-489,00
---
-710,00
---
Zysk (strata) brutto 2 083,00 2 083,00
0,0%
-1 681,00
---
-1 339,00
---
Zysk (strata) netto 2 083,00 2 083,00
0,0%
-1 681,00
---
-1 339,00
---
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
11,00
-8,3%
12,00
9,1%
Aktywa 18 242,00 18 242,00
0,0%
16 606,00
-9,0%
16 096,00
-3,1%
Kapitał własny 17 442,00 17 442,00
0,0%
15 761,00
-9,6%
14 422,00
-8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,23 2,23
0,0%
2,01
-9,6%
1,84
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,27
0,0%
-0,22
---
-0,17
---