Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 12:46
kontakt
WAWEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 81 267,00 124 360,00
53,0%
179 732,00
44,5%
133 410,00
-25,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 999,00 15 838,00
---
25 986,00
64,1%
7 698,00
-70,4%
Zysk (strata) brutto -2 313,00 16 057,00
---
25 836,00
60,9%
8 008,00
-69,0%
Zysk (strata) netto -1 845,00 12 858,00
---
18 887,00
46,9%
6 524,00
-65,5%
Amortyzacja 7 495,00 7 378,00
-1,6%
7 320,00
-0,8%
7 195,00
-1,7%
Aktywa 738 609,00 776 407,00
5,1%
813 976,00
4,8%
803 178,00
-1,3%
Kapitał własny 676 430,00 689 288,00
1,9%
708 526,00
2,8%
715 050,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 451,03 459,60
1,9%
472,43
2,8%
476,78
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,23 8,57
---
12,59
46,9%
4,35
-65,5%