Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 22:46
kontakt
WAWEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 157 143,00 130 393,00
-17,0%
157 656,00
20,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 892,00 7 954,00
-55,5%
19 704,00
147,7%
Zysk (strata) brutto 19 947,00 11 721,00
-41,2%
22 267,00
90,0%
Zysk (strata) netto 16 014,00 9 405,00
-41,3%
17 846,00
89,8%
Amortyzacja 7 284,00 7 032,00
-3,5%
7 056,00
0,3%
Aktywa 751 045,00 746 206,00
-0,6%
769 142,00
3,1%
Kapitał własny 655 678,00 652 164,00
-0,5%
670 010,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 437,19 434,85
-0,5%
446,75
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,68 6,27
-41,3%
11,90
89,7%