Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:26
kontakt
PKNORLEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 458 000,00 29 033 000,00
14,0%
33 474 000,00
15,3%
40 277 000,00
20,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 357 000,00 2 488 000,00
5,6%
493 000,00
-80,2%
3 327 000,00
574,8%
Zysk (strata) brutto 2 161 000,00 2 660 000,00
23,1%
435 000,00
-83,6%
3 641 000,00
737,0%
Zysk (strata) netto 1 811 000,00 2 037 000,00
12,5%
387 000,00
-81,0%
2 842 000,00
634,4%
Amortyzacja 514 000,00 594 000,00
15,6%
540 000,00
-9,1%
540 000,00
0,0%
Aktywa 67 172 000,00 70 953 000,00
5,6%
81 312 000,00
14,6%
81 084 000,00
-0,3%
Kapitał własny 35 385 000,00 38 455 000,00
8,7%
38 732 000,00
0,7%
39 991 000,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 82,73 89,91
8,7%
90,56
0,7%
93,50
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,23 4,76
12,5%
0,90
-81,0%
6,64
634,3%