Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 13:30
kontakt
AERFINANC
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 294,00 9 560,00
-7,1%
6 313,00
-34,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 181,00 -155,00
---
-1 087,00
---
Zysk (strata) brutto -3 127,00 -2 137,00
---
-1 185,00
---
Zysk (strata) netto -3 262,00 -2 121,00
---
-1 161,00
---
Amortyzacja 119,00 68,00
-42,9%
40,00
-41,2%
Aktywa 12 936,00 9 619,00
-25,6%
3 790,00
-60,6%
Kapitał własny -2 265,00 -2 168,00
---
-3 096,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,12
---
-0,17
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,11
---
-0,06
---