Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 02:03
kontakt
AERFINANC
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 951,00 1 951,00
0,0%
9 269,00
375,1%
9 581,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00 52,00
---
-137,00
---
-419,00
---
Zysk (strata) brutto -15,00 51,00
---
-86,00
---
-204,00
---
Zysk (strata) netto 35,00 51,00
45,7%
-221,00
---
-204,00
---
Amortyzacja 20,00 0,00
---
83,00
---
68,00
-18,1%
Aktywa 13 885,00 13 854,00
-0,2%
14 521,00
4,8%
18 860,00
29,9%
Kapitał własny 2 513,00 2 523,00
0,4%
2 291,00
-9,2%
1 868,00
-18,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
0,0%
0,12
-8,1%
0,10
-18,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
-0,01
---
-0,01
---