Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 11:37
kontakt
AERFINANC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 635,00 1 155,00
-75,1%
2 168,00
87,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 664,00 -458,00
---
-987,00
---
Zysk (strata) brutto 822,00 -458,00
---
-999,00
---
Zysk (strata) netto 822,00 -458,00
---
-999,00
---
Amortyzacja 19,00 10,00
-47,4%
0,00
---
Aktywa 18 860,00 15 994,00
-15,2%
9 909,00
-38,0%
Kapitał własny 1 868,00 1 378,00
-26,2%
379,00
-72,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,07
-26,7%
0,02
-73,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,02
---
-0,05
---