Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 17:36
kontakt
CONSOLE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 263,00 2 666,00
913,7%
3 869,00
45,1%
3 722,00
-3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00 1 712,00
---
91,00
-94,7%
742,00
715,4%
Zysk (strata) brutto -14,00 1 709,00
---
2,00
-99,9%
803,00
40 050,0%
Zysk (strata) netto -14,00 1 556,00
---
29,00
-98,1%
739,00
2 448,3%
Amortyzacja 4,00 7,00
75,0%
36,00
414,3%
49,00
36,1%
Aktywa 265,00 1 856,00
600,4%
2 097,00
13,0%
2 791,00
33,1%
Kapitał własny 185,00 1 741,00
841,1%
1 770,00
1,7%
2 509,00
41,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 1,74
841,1%
1,77
1,7%
2,51
41,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 1,56
---
0,03
-98,1%
0,74
2 448,3%