Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 15:21
kontakt
CONSOLE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 900,00 1 642,00
82,4%
1 641,00
-0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 695,00 415,00
-40,3%
131,00
-68,4%
Zysk (strata) brutto 694,00 413,00
-40,5%
118,00
-71,4%
Zysk (strata) netto 619,00 412,00
-33,4%
103,00
-75,0%
Amortyzacja 2,00 11,00
450,0%
25,00
127,3%
Aktywa 867,00 2 339,00
169,8%
2 208,00
-5,6%
Kapitał własny 804,00 2 152,00
167,7%
1 873,00
-13,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 2,15
167,7%
1,87
-13,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,41
-33,4%
0,10
-75,0%