Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 01:39
kontakt
MEGAPIXEL
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 276,00 1 835,00
43,8%
3 487,00
90,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 305,00 220,00
-27,9%
1 227,00
457,7%
Zysk (strata) brutto 305,00 195,00
-36,1%
1 211,00
521,0%
Zysk (strata) netto 305,00 166,00
-45,6%
1 079,00
550,0%
Amortyzacja 38,00 46,00
21,1%
73,00
58,7%
Aktywa 1 703,00 3 117,00
83,0%
5 698,00
82,8%
Kapitał własny 1 392,00 1 873,00
34,6%
2 337,00
24,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,12 1,51
34,6%
1,88
24,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,13
-45,5%
0,87
549,3%