Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 10:58
kontakt
IMAGEPWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 313,00 356,00
13,7%
1 458,00
309,6%
743,00
-49,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -240,00 -232,00
---
839,00
---
275,00
-67,2%
Zysk (strata) brutto -240,00 -235,00
---
724,00
---
274,00
-62,2%
Zysk (strata) netto -240,00 -235,00
---
721,00
---
274,00
-62,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
6,00
---
Aktywa 2 987,00 2 834,00
-5,1%
3 810,00
34,4%
4 253,00
11,6%
Kapitał własny 1 566,00 1 066,00
-31,9%
1 787,00
67,6%
2 061,00
15,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 0,69
-31,8%
1,15
67,5%
1,33
15,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,15
---
0,46
---
0,18
-62,1%