Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 02:05
kontakt
DADELO
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 64 521,00 82 814,00
28,4%
117 200,00
41,5%
117 200,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 272,00 7 148,00
14,0%
4 436,00
-37,9%
4 436,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 6 161,00 7 509,00
21,9%
4 860,00
-35,3%
4 860,00
0,0%
Zysk (strata) netto 5 061,00 6 023,00
19,0%
3 916,00
-35,0%
3 916,00
0,0%
Amortyzacja 289,00 1 784,00
517,3%
2 427,00
36,0%
2 427,00
0,0%
Aktywa 31 454,00 110 002,00
249,7%
119 685,00
8,8%
119 685,00
0,0%
Kapitał własny 19 606,00 103 730,00
429,1%
105 956,00
2,1%
105 956,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,71 9,05
429,0%
9,13
0,9%
9,13
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,52
19,0%
0,34
-35,8%
0,34
0,0%